O nama

Zajedničku advokatsku kancelariju su osnovali Edina Rešidović i Džemil Sabrihafizović 1991. godine. Oboje se i danas aktivno bave advokaturom. Priznati su stručnjaci u specifičnim oblastima prava na lokalnom i međunarodnom nivou. Od 2007. godine sastav kancelarije se počeo širiti novim članovima koji su se specijalizirali za različite oblasti i proširili portfolio međunarodnih i domaćih klijenata. Rad u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji je timski i ima za cilj ostvarenje najboljih interesa klijenata. Kancelarija pruža klijentima usluge na teritoriji Bosne i Hercegovine u oblasti privrednog, upravnog, građanskog, radnog i krivičnog prava, u postupcima pred lokalnim sudovima i drugim nadležnim institucijama.

Advokati

Pravnici

 • Olja Vujović
 • Ena Radić
 • Sanja Sabrihafizović

Ovlašteni sudski tumač
za engleski jezik

 • Nikolina Lučić

Jezici

 • Engleski
 • Francuski
 • Češki

Oblasti angažmana

Lokacija

Zajednička advokatska kancelarija
Koste Hermana 11, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt

 • Zajednička advokatska kancelarija
 • Koste Hermana 11
  71000 Sarajevo – Bosna i Hercegovina
 • + (387) (33) 202-196
 • + (387) (33) 213-990
 • www.lawoffice-sa.ba

Tim

Edina Rešidović

Edina Rešidović

Advokat, Senior partner
Olja Vujović

Olja Vujović

Pravnica
Sanja Sabrihafizović

Sanja Sabrihafizović

Pravnica
Ena Radić

Ena Radić

Pravnica
Nikolina Lučić

Nikolina Lučić

Ovlašteni sudski tumač
za engleski jezik